• НАБИРАНЕ НА СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ОТ УКРАЙНА ЗА ТУРИЗМА И СТРОИТЕЛСТВОТО


  "Синьо лято 2017" ЕООД е създадена с амбицията да посрещне нуждите на българските работодатели от туристическия бранш на персонал през активните сезони (зимен и летен). Фирмата се развива в областта на посредническата дейност по набиране на служители за работодатели, на териорията на Република България.
  • ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА НАБИРАНЕ НА СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ОТ УКРАЙНА

  ЗА ЗИМА/ЛЯТО 2018 ВИ ПРЕДЛАГАМЕ СВОЕТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА НАБИРАНЕ НА:

  - Сезонни работници от Украйна до 90 дни
  - Сезонни работници от Украйна от 90 дни до 9 месеца
  - За следните позиции: помощник-готвач, сервитьор, барман, рецепционист, камериер, работник-кухня, работник-басейн, портиер-пиколо.
  - Осигуряваме работници и в сферата на строителството и търговията.

  Осигуряваме посредничество за издаване на разрешение за работа на чужденец за 1 година с възможност за удължаване до 3 години, съгласно чл.7 от ЗТМТМ.